ผว.ราชการและรองผวจ.นราธิวาส ลงพื้นที่พบปะและมอบนโยบายแก่นายอำเภอสุไหงปาดีและหัวหน้าส่วนฯ

วันที่ 19 ธ.ค.2561 อำเภอสุไหงปาดีร่วมต้อนรับนายเอกรัฐ  หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผวจ.,นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดและคณะฯ ณ ห้องประชุมฉัตรวาริน อ.สุไหงปาดี

(Visited 100 times, 1 visits today)