สพอ.สุไหงปาดี ดำเนินโครงการส่งเสริมการทำแผนชีวิตและแผนชุมชน พร้อมด้วยกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันอาทิตย์ ที่ 23 ธ.ค.61  นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการ [...]

อ่านต่อ

สพอ.สุไหงปาดี ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 22 ธ.ค.2561 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอสุ [...]

อ่านต่อ