โครงสร้างบุคคลากร

นายมหามะบักรี ลือบาฮางุ

พัฒนาการอำเภอสุไหงโก-ลก

นางมุทิตา บุตตะจีน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลปาเสมัส

ประณีต วิริศมาหรา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลตะเคียนทอง

โปรแกรมเมอร์ อัจฉริยะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

เมืองทิพย์ นครศรีชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอตำบลแห่งหนึ่ง

พิมพ์จิต เลเซอร์เจ็ท

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

คอมพิวเตอร์ ประมวลผล

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

เครือข่าย สังคม

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอตำบลแห่งหนึ่ง

ทำไม เพียรกิจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
รับผิดชอบตำบลแห่งหนึ่ง

(Visited 287 times, 1 visits today)