สพอ.สุไหงโก-ลก ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง

เข้าชม 43 ครั้ง

วันที่ 26 กุมภาพันธื 2562 นายมหามะบักรี. ลือบาฮางุ พัฒนาการอำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้น.ส.พิญ์ชยา ทิพย์สุวรรณ นวก.พช.ชำนาญการร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ตามโครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็งตามพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ2562แก่ผู้นำ กลุ่ม องค์กรเครือข่ายและประชาชนตำบลมาโมง ณ.รร.นิคมพัฒนา 10 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

(Visited 43 times, 1 visits today)