สพอ.สุไหงโก-ลก ร่วมกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่พระภิกษุสงฆ์

เข้าชม 29 ครั้ง

วันที่ 25/02/2562 นายมหามะบักรี. ลือบาฮางุ พัฒนาการอำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมาย น.ส.พิญ์ชยา. ทิพย์สุวรรณ จนท.ผู้ประสานงานตำบลปูโยะ และเจ้าหน้าที่ปกครอง ร่วมกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่พระภิกษุสงฆ์โดยมีนายปรีชา นวลน้อยนายอำเภอสุไหงโก-ลก ,ปลัดอำเภอฝ่ายงานความมั่นคง,ตัวแทนฝ่ายทหาร/ตำรวจ, ประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นตัวแทนมอบปัจจัยไทยธรรม และเยี่ยมชมต้นไม้ที่ร่วมกันปลูกณ.ที่พักสงฆ์-ริมคลองชลประทานเจาะบากง ม.3 บ้านโต๊ะเวาะ ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

(Visited 29 times, 1 visits today)