สพอ.สุไหงโก-ลก ติดตามการดำเนินงานพัฒนาแปรรูปทำเสื่อเตยหนามต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดผู้บริโภค

เข้าชม 155 ครั้ง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายมหามะบักรี. ลือบาฮางุ พัฒนาการอำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมาย น.ส.พิญ์ชยา. ทิพย์สุวรรณ จนท.ผู้ประสานงานตำบลปูโยะ และเจ้าหน้าที่ปกครอง เข้าร่วมติดตามการดำเนินงานพัฒนาแปรรูปทำเสื่อเตยหนามต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดผู้บริโภค เช่นชุดที่รองโต๊ะอาหาร ชุดรองจาน ชุดรองแก้ว เป็นกิฟเซ็ท ณ.ที่ทำการกลุ่มสัมมาชีพบ้านโต๊ะเวาะ ม.3 บ้านโต๊ะเวาะ ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

(Visited 155 times, 1 visits today)