📌สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุขสำราญพบประชาชนในการประชุมประจำเดือน หมู่ 5 บ้านสุขสำราญ 📌

เข้าชม 18 ครั้ง

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 🗓
นายเชษฐ บุตรรักษ์ นายอำเภอสุขสำราญ พร้อมด้วยรักษาการเกษตรอำเภอ หัวหน้าชุดป่าไม้ ผู้แทนจากการศึกษานอกโรงเรียน รองประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวนพร้อมคณะ และผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและนำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขในชุมชนบ้านสุขสำราญ หมู่ 5 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ
⏳ในการนี้นางสุชาดา กิจการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสุขสำราญ มอบหมายนางเขมณัฏฐ์ ดวงแป้น นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในส่วนของการติดตาม เร่งรัดการชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและเงินกู้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบและดำเนินการ
🏟ระนองต้องมา : แหล่งผลไม้รสดี มีลูกปัดโบราณ แลพลับพลึงธารเพลินใจ ทะเลใสน้ำตกสวย ถิ่นร่ำรวยวัฒนธรรม🎡
📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุขสำราญ

(Visited 18 times, 1 visits today)