สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุขสำราญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

เข้าชม 10 ครั้ง

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. นางสุชาดา กิจการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ มอบหมายให้ นายเนชา ไพพงศ์ และนางเขมณัฏฐ์ ดวงแป้น นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขในพิธีเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.นาคา ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม.และเชิดชูเกียรติ อสม.ดีเด่น เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเห็นความสำคัญและเกิดความตระหนักในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพที่ถูกต้องรวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนสามารถสร้างเสริมสุขภาพที่ดีได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

*ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด*

ระนองต้องมา “ถิ่นลูกปัดโบราณ กุ้งปลาหมื่นล้าน แลพลับพลึงธารเพลินใจ”

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุขสำราญ

(Visited 10 times, 1 visits today)