🥰 อำเภอยิ้ม 🥰 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุขสำราญร่วมออกอำเภอยิ้ม ณ แหลมนาว

เข้าชม 8 ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
สถานที่ : แหลมนาว หมู่ที่ 6 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
นายเชษฐ บุตรรักษ์ นายอำเภอสุขสำราญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประกอบด้วยประมงอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ที่ดินอำเภอ เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอสุขสำราญ,เจ้าหน้าที่ทหาร ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ ที่ 4109, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ,ผู้นำท้องถิ่น ,สจ. พร้อมเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอสุขสำราญ ลงพื้นที่แหลมนาว หมู่ที่ 6 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เพื่อออกอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่(Amphoeyim Mobile Service) ในการนี้นางสุชาดา กิจการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้ นายเนชา ไพพงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเป็นตัวแทนร่วมกิจกรรมทั้งกล่าว เพื่อเผยแพร่แนะนำความรู้ในการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มผู้สนใจด้วย
ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุขสำราญ

(Visited 8 times, 1 visits today)