ประวัติความเป็นมา

อำเภอสุขสำราญตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

อำเภอสุขสำราญแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 ตำบล 15 หมู่บ้าน ได้แก่

 
1. นาคา     (Nakha)     8 หมู่บ้าน  
2. กำพวน     (Kamphuan)     7 หมู่บ้าน
(Visited 1,842 times, 3 visits today)