ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ) ประจำปี 2561

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 9.00 น. ณ ศาลาประชาคม อำเภอสวนผึ้ง นางนวพร สินคง พัฒนาการอำเภอสวนผึ้ง นายสมเกียรติ นาคศรีทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ) ประจำปี 2561 โดยมีนายอำเภอสวนผึ้ง นายฑรัท เหลืองสอาด เป็นประธานการประชุม

(Visited 131 times, 1 visits today)