จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่3 บ้านผาปก ตำบลสวนผึ้ง

นางนวพร สินคง พัฒนาการอำเภอสวนผึ้ง นายสมเกียรติ  นาคศรีทอง และชาวบ้านหมู่ที่3 บ้านผาปก ตำบลสวนผึ้ง ร่วมทำประชาคม เพื่อร่วมกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยเบื้องมีการสมัครสมาชิก 50 ราย

(Visited 81 times, 1 visits today)