สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวนผึ้ง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวนผึ้ง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวนผึ้งเข้ารับการประเมินตามโครงการพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีใสสะอาดประจำปี 2562

วันที่ 30 พ.ค. 62  เวลา 13.00 น. นางทศมนพร พุทธจันทรา ห [...]

อ่านต่อ

Kick Off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ณหมู่ 2 บ้านท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นางนวพร สินคง พัฒนาการอำเภอสวนผึ้ [...]

อ่านต่อ

วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 08.00 น. คณะประชาชนอำเภอสวนผึ้ง จำนวน 40 คน ออกเดินทาง เพื่อเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

วันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 08.00 น. คณะประชา [...]

อ่านต่อ