ข้าราชการในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวนผึ้ง เข้าร่วมอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

นางนวพร  สินคง พัฒนาการอำเภอสวนผึ้ง พร้อมข้าราชการในสำน [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวนผึ้ง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวนผึ้ง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉ [...]

อ่านต่อ

Kick Off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ณหมู่ 2 บ้านท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นางนวพร สินคง พัฒนาการอำเภอสวนผึ้ [...]

อ่านต่อ

การศึกษาดูงานโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี ณ บ้านสะนำ หมู่ที่ 2 และ บ้านห้วยหนามตะเข้ หมู่ที่10 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวนผึ้งนำคณะศึกษาดูงานหมู่บ้านท่ [...]

อ่านต่อ

การมอบรางวัล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤ [...]

อ่านต่อ