โครงการ 9 : 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด”

เชิญชวนร่วมประกวดหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ ตามโครงการ 9 : 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถดูหลักเกณฑ์และคถณสมบัติตามรายละเอียดนี้ สนใจสมัครได้ที่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

(Visited 22 times, 1 visits today)