สตรีสวนผึ้ง เชิญชวนสวมใส่ผ้าไทย

นางภรมน นรการกุมพล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสวนผึ้ง เชิญชวนสวมใส่ผ้าไทย ตามโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

(Visited 18 times, 1 visits today)