ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

OTOP Junior Contest ก้าวแรกสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ขอเชิญน้องๆ ภายใต้กลุ่มชมรม ระดับชั้นประถม (ป.4-ป.6) ถึงมัธยมตอนต้น (ม.1 – ม.3) เข้าประกวด OTOP Junior Contest เพื่อค้นหาผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 200,000 บาท

ดาวน์โหลด

การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์

การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์

ที่ มท 04012/ว.1150 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารม (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์

การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์

หนังสือราชการ

หนังสือที่ มท 0409.3/ว 1899 ลว. 20 กันยายน 2560 เรื่องการดำเนินงานอาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่นที่ 70

ดาวน์โหลด

คู่มือการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน (7 แบบ)

ดาวน์โหลด

การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์

การประกวดผ้าในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์

ที่ มท 04012/ว.1150 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารม (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์