พัฒนาการจังหวัดพัทลุงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. : นางอรุณรัตน์ ชิงช [...]

อ่านต่อ