พัฒนาชุมชนอำเภอศรีนครินทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือน TPMAP

เข้าชม 4 ครั้ง

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางจริยา จันทร์ดำ นายอำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย นายยสินทร สุทธิกุล พัฒนาการอำเภอศรีนครินทร์ และชุดปฏิบัติการตำบล ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือน TPMAP ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมมอบถุงยังชีพเครื่่องอุปโภค บริโภคและเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนเบื้องต้น ในพื้นที่หมู่ที่  10,12 และ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

(Visited 4 times, 1 visits today)