เข้าชม 7 ครั้ง

พช.ศรีนครินทร์  นางปรียา หนูคง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ บ้านต้นตอ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
# Change for good
พช.ศรีนครินทร์ : ภาพ/ข่าว

(Visited 7 times, 1 visits today)