ขอสนับสนุนพันธุ์ไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ป่าพะยอม

เข้าชม 30 ครั้ง
พช.ศรีนครินทร์ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นางวิภา เอกหิรัณยราษฎร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางปรียา หนูคง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ติดต่อขอสนับสนุนพันธุ์ไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ป่าพะยอม เพื่อสนับสนุนโครงการสร้างสุขกองทุนชุมชน อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
# Change for good
พช.ศรีนครินทร์ : ภาพ/ข่าว
(Visited 30 times, 2 visits today)