กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

1.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 1,3,5,6,7,10,11,12 และ 13 ตำบลชุมพล

2.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 2,3,5,7,11 และ 12 ตำบลบ้านนา

3.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 1,2,3,6,7 และ 9 ตำบลลำสินธุ์

4.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 2,3,4,5 และ 7 ตำบลอ่างทอง

(Visited 87 times, 1 visits today)