“กาดนัดชุมชนคนลำปาง” ครั้งที่ 34 และ มหกรรมสินค้า OTOP ของดีนครลำปาง

(pencil)วันอังคารที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 11.30 น. นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เยี่ยมชมสินค้าและให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดลำปาง ในงาน “กาดนัดชุมชนคนลำปาง” ครั้งที่ 34 และ มหกรรมสินค้า OTOP ของดีนครลำปาง ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการจัดงาน
ในการนี้นางฉันทนา อรุณรัตน์ พัฒนาการอำเภอสบปราบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสบปราบ และผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP อำเภอสบปราบ ได้แก่ กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำหลง  หมู่ที่ 2 ตำบลสมัย และ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี พัสตราภรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่กัวะ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

(Visited 18 times, 1 visits today)