เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “CDD EIS พกพา” แก่บุคลากรในสังกัด และ “Click ชุมชน”

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
ร่วมกันสร้างการรับรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “CDD EIS พกพา” แก่บุคลากรในสังกัด และ “Click ชุมชน” แก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “CDD EIS พกพา” ผ่านทางเว็บไซต์อำเภอ Facebook สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และช่องทาง Group Line ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ด้วย
(Visited 8 times, 1 visits today)