สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” งบประมาณปี พ.ศ.2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 15.30 น.

ทีมอำเภอสบปราบ โดยนางฉันทนา อรุณรัตน์ พัฒนาการอำเภอสบปราบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสบปราบ ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน,อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72  ร่วมกับทีมผอ.กองช่าง อบต.สมัย ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล ”  ขนาด 3 ไร่ ณ พื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายนายวันชัย  ชะระ หมู่ที่ 4 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

(Visited 2 times, 1 visits today)