สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” งบประมาณปี พ.ศ.2564

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น.
ทีมอำเภอสบปราบ โดยนางฉันทนา อรุณรัตน์ พัฒนาการอำเภอสบปราบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสบปราบ ,ผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน,อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72 ร่วมกับทีมผอ.กองช่าง อบต.แม่กัวะ ลงพื้นที่ตรวจงานจ้างของโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล ”  ขนาด 1 ไร่ ณ พื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย นายนิวัฒน์  ตันเตจ๊ะ บ้านอ้อ หมู่ที่ 2  ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

(Visited 3 times, 1 visits today)