# ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านแก่น !!!!

# ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านแก่น !!!!  วันที่ 31 สิงหาคม 2561 คณะทำงานศูนย์ประสานงาน OTOP นวัตวิถี จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอสบปราบ โดยได้ลงพื้นที่บ้านแก่น เพื่อรวบรวมข้อมูล ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ

 

(Visited 122 times, 1 visits today)