ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศอำเภอสบปราบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแก่น กิจกรรมพัฒนาและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

หนังสือราชการ

ประกาศอำเภอสบปราบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแก่น กิจกรรมพัฒนาและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด