สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย : เลี้ยงอำลาและแสดงความยินดีแด่พัฒนาการอำเภอโซ่พิสัย

📅วันที่ 1 ธันวาคม 2565
⏰เวลา 12.00 น.
🌟🎉เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอจัดงานเลี้ยงอำลาและแสดงความยินดีให้แก่ นางชุติมา คลังชำนาญ พัฒนาการอำเภอโซ่พิสัย เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
โดยมี นายพงษ์พัฑฒ์ สินราย นายอำเภอโซ่พิสัย ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย 🌟🎉

😷ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(c)(d)(d)โซ่พิสัย (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
(Visited 3 times, 1 visits today)