🏘สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย : 💃ร่วมจัดทำวิดีทัศน์ประกอบเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย”💃🎬

🏘สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย : 💃ร่วมจัดทำวิดีทัศน์ประกอบเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย”💃🎬
📅วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
🍂นางชุติมา คลังชำนาญ พัฒนาการอำเภอโซ่พิสัย พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำวิดีทัศน์ประกอบเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” โดยมี นายพงษ์พัฑฒ์ สินราย นายอำเภอโซ่พิสัย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในครั้งนี้
ในการนี้ นายอดุลย์ ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายสฤษดิ์ อินทสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายวรพจน์ ตงศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวกรวิกา เจริญประสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และ นายวรพงษ์ หอมหวล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมและจัดทำคลิปวิดีโอดังกล่าว ณ ที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยเป็นอย่างสูงที่อนุเคราะห์บุคลากรครูผู้สอนนาฏศิลป์มาช่วยออกแบบท่ารำประกอบเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” ในครั้งนี้
😷ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(c)(d)(d)โซ่พิสัย (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
(Visited 40 times, 1 visits today)