สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย :ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโซ่พิสัย

📅 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
⏰เวลา 13.30 – 16.30 น.
⛱นางชุติมา คลังชำนาญ พัฒนาการอำเภอโซ่พิสัย มอบหมาย นายพุทธจักร แก้นามไชย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโซ่พิสัย
👨‍💼โดยมี นายพงษ์พัฑฒ์ สินราย นายอำเภอโซ่พิสัย เป็นประธานในการประชุม เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและการป้องกันการก่อเหตุจากผู้มีอาการทางจิตเวช ร่วมกับ ผู้กำกับการ สภ.โซ่พิสัย ท้องถิ่นอำเภอโซ่พิสัย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทุกแห่ง ผู้แทนจากสถานศึกษาในเขตพี่อำเภอโซ่พิสัย กำนัน ทุกตำบล และมูลนิธิสว่างศรีวิไลจุดโซ่พิสัย
🎯ณ ห้องประชุมหมื่นขุนพล ชั้น 2 ที่ทำการอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
😷ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(c)(d)(d)โซ่พิสัย (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
(Visited 6 times, 1 visits today)