สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย : ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

📅วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
⏰เวลา 09.00 น
🍁นางชุติมา คลังชำนาญ พัฒนาการอำเภอโซ่พิสัย มอบหมาย นางสาวสิตาวีร์ ศรีเมือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฎาคม 2565
✍️โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี
🎯ณ โรงเรียนบ้านสามหนอง ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
😷ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด
(c)(d)(d)โซ่พิสัย (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
(Visited 7 times, 1 visits today)