โครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด บ้านถ้ำเจริญ หมู่ 1 ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.- 16.00 น. คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด นำทีมโดยพัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น  ณ บ้านถ้ำเจริญ หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ โดยกิจกรรมที่เข้าร่วมประกวดมีทั้งหมด 5 กิจกรรม ได้แก่ 1.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด  2.กลุ่ม/องค์กรแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น 3. ผู้นำอาสาสมัครชุมชนดีเด่น (ผู้นำ อช.ชาย/หญิง) ดีเด่น 4.ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.)ดีเด่น และ 5. ครัวเรือนสัมมาชีพดีเด่น

(Visited 157 times, 1 visits today)