ข่าวประชาสัมพันธ์

นายพัฒนา ตุนา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสองพี่น้อง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน