ข่าวประชาสัมพันธ์

นายนรงค์ ยางงาม

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสองพี่น้อง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน