ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมมาต หวัดสนิท

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสองพี่น้อง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน