14/10/2564 13.37

พช.สองแคว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนอุ่นไอรัก เฉลิมพระเกียรติ บรมราชาภิเษก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสองแควโดย นางพรมาลี ทาราทิพย์ พัฒนาการอำเภอสองแควพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสองแควได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยมีนายพิพัฒน์ เพ็ชร์พิพัฒน์นายอำเภอสองแคว เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว ณ. สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติ อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

พช.สองแคว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนอุ่นไอรัก เฉลิมพระเ [...]

อ่านต่อ