มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายพิพัฒน์  เพ็ชร์พิพัฒน์  นายอำเภอสองแคว มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับเด็กที่มีฐานะยากจนในพื้นที่อำเภอสองแคว จำนวน 15 ราย ๆละ 1,000 บาท ณ ที่ว่าการอำเภอสองแคว

ในการนี้ นางพรมาลี  ทาราทิพย์  พัฒนาการอำเภอสองแคว  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัมนาชุมชนอำเภอสองแคว ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และผู้นำชุมชนอำเภอสองแคว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

(Visited 9 times, 1 visits today)