พช.สองแคว มอบพันธ์พืชให้กับผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลนาไร่หลวง

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นางพรมาลี  ทาราทิพย์  พัฒนาการอำเภอสองแคว มอบหมายให้ นายโชคชัยพัฒน์  กันเสน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย  นักพัฒนาต้นแบบ (นพต.)และตัวแทนผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลนาไร่หลวง มอบพันธ์พืชให้กับผู้เข้าร่วมโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลนาไร่หลวง เพื่อขยายพันธ์ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)