จัดประชุมการดำเนินการคัดเลือก (กพสต.)ตำบลชนแดน

📬 พช.สองแคว : จัดประชุมการดำเนินการคัดเลือก (กพสต.)ตำบลชนแดน

วันที่ 18 ส.ค. 2564 เวลา. 08.30น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสองแคว โดย

นางพรมาลี ทาราทิพย์ พัฒนาการอำเภอสองแคว มอบหมายให้นายโชคชัยพัฒน์ กันเสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.) ตำบลชนแดน โดยมีตัวแทน กพสม. ทั้งหมด 9 หมู่บ้านเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม

ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน

(Visited 1 times, 1 visits today)