พช.สองแคว : ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563

🏠@ พช.สองแคว : ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563

📣 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน จัดพิธีส่งมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีฯ ในการนี้นายพิพัฒน์ เพ็ชร์พิพัฒน์ นายอำเภอสองแคว มอบหมายให้ นายสิทธิศักดิ์ วงค์ชูแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง และนางพรมาลี ทาราทิพย์ พัฒนาการอำเภอสองแคว เข้าร่วมในพิธีฯ หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอสองแคว ที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุง มีจำนวน 1 หมู่บ้าน คือ บ้านสบพาง หมู่ 6 ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
📣 ซึ่งทางอำเภอสองแควและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสองแคว จะได้ทำพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้หมู่บ้านเพื่อใช้ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนต่อไป

📸 ทีมประชาสัมพันธ์ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอสองแคว # รายงาน #

(Visited 8 times, 1 visits today)