สพอ.ส่องดาว ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม 2565

สพอ.ส่องดาว ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม 2565
🗓 วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2565
เวลา 08.30 น.
🖍 นางยุพา  แพงจันทร์ พัฒนาการอำเภอส่องดาว ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม 2565
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอส่องดาว โดยมี นายวิชาญ ดาทุมมา นายอำเภอส่องดาว เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน เข้าร่วมประชุม
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอส่องดาว มีวาระแจ้งในที่ประชุมดังนี้
(1) มอบเกียรติบัตร รางวัลรางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับเขตตรวจราชการ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มอาชีพ​ แปรรูปผ้าและทอผ้าบ้านนาสีนวล​ หมู่ที่​ 5​ ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว
(2) กิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการ “คนสกลนคร ร่วมใจ ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก ปลูกใจ ต้านภัยโควิด 19″รางวัลชนะเลิศผู้นำท้องที่ดีเด่น(ผู้ใหญ่บ้าน)​ได้แก่​ ​ นายศราวุธ​ อุตหลุด​ ผู้ใหญ่บ้านถ้ำติ้ว​ หมู่ที่​ 2​ ตำบลปทุมวาปี​ อำเภอส่องดาว

(3) มอบเกียรติบัตร โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ได้แก่ นายศราวุธ​ อุตหลุด​ ผู้ใหญ่บ้านถ้ำติ้ว​ หมู่ที่​ 2​ ตำบลปทุมวาปี​ อำเภอส่องดาว
🖍 ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)💉🚥
# เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for Good
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
# โครงการชุมชน OTOP นวัติวิถี มีดีเกิน 100
# กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
# สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาริชภูมิ
** Change for Good*

(Visited 7 times, 1 visits today)