ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวกุลณิษฐาน์ ขันขวา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอสมเด็จ

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอ ตลอดจนบูรณการกิจกรรมโครงการแผนและการทำงาน