นางอังคณา คุปติศิริรัตน์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเสิงสาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสิงสางจังหวัดนครราชสีมา

บริการของเรา

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย soengsang วันที่ 09 มี.ค. 2565

พช.เสิงสาง ร่วมกิจกรรม “มหกรรมการออม ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนจังหวัดนครราชสีมา” เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 48 ปี

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

โดย soengsang วันที่ 10 มี.ค. 2565

พช.เสิงสาง ร่วมประชุมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

พช.เสิงสาง ร่วมประชุมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ [...]