นางอังคณา คุปติศิริรัตน์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเสิงสาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสิงสางจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย soengsang วันที่ 07 ก.ค. 2564

พช.เสิงสาง ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตร์และนโยบาย กรมการพัฒนาชุมชน

🏤 สพอ.เสิงสาง📰 🌤 วันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 🕒 เวลา ๑๓. [...]