ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปี 2566

เข้าชม 15 ครั้ง

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปี 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

นายวัฒนา ศรีวิรัช พัฒนาการอำเภอศรีวิไล พร้อมด้วย นายสิทธิเดช ทองอุ่น พัฒนากรประจำตำบล และ นางพิกุล นันทา เจ้าหน้าที่เครือข่าย กทบ. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

โดยได้รับความร่วมมือจาก นายเกียรติชัย วงศ์สุนา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน พร้อมกับ เจ้าหน้าที่ อบต.ชุมภูพร และเจ้าของแปลง ในการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมดังกล่าว

ณ บ้านชุมภูพร ม.1 และ บ้านโคกสำราญสามัคคี ม.8 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

CHANGE FOR GOOD : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล

#CDDSWL
#โคกหนองนาโมเดล
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#11ปีบึงกาฬ
#OTOP

(Visited 15 times, 1 visits today)