การรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP

เข้าชม 7 ครั้ง

การรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

นายวัฒนา ศรีวิรัช พัฒนาการอำเภอศรีวิไล มอบหมายให้ นายศิวพงศ์ เนาวพันธุ์กุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขวดพลาสติก
2. กลุ่มฅนผึ้งป่า สู่วนเกษตร
เพื่อเข้าสู่ระบบการพัฒนา ต่อยอด และส่งเสริมจากกรมการพัฒนาชุมชน ต่อไป

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

CHANGE FOR GOOD : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล

#CDDSWL
#โคกหนองนาโมเดล
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#11ปีบึงกาฬ
#OTOP

(Visited 7 times, 1 visits today)