ต้อนรับคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน อบจ.บึงกาฬ

เข้าชม 9 ครั้ง

ต้อนรับคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพประชาชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

นายวัฒนา ศรีวิรัช พัฒนาการอำเภอศรีวิไล พร้อมด้วยนางพิกุล นันทา นายศิวพงศ์ เนาวพันธุ์กุล และนายสิทธิเดช ทองอุ่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล ลงพื้นที่ต้อนรับการติดตามและประเมินผลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรม/ส่งเสริมอาชีพประชาชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ในการนี้นายดอกดิน ต้อมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เพื่อติดตามการดำเนินงานในการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพประชาชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565
โดยกิจกรรมนี้ ได้รับความร่วมมือจากนายบรรเทิง มหาวงค์ ผู้ใหญ่บ้านทรายทอง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน/ส.อบต./ผรส./กลุ่มสตรีฯ และกลุ่มอาชีพ ร่วมให้การต้อนรับและสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว เป็นอย่างดี
ณ บ้านทรายทอง หมู่5 ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

CHANGE FOR GOOD : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล

(Visited 9 times, 1 visits today)