ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพประชาชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565

เข้าชม 9 ครั้ง

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพประชาชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น.

นายวัฒนา ศรีวิรัช พัฒนาการอำเภอศรีวิไล มอบหมายให้ นายศิวพงศ์ เนาวพันธุ์กุล นางสาวพรสวรรค์ หลงทะเล และ นายสิทธิเดช ทองอุ่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพประชาชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
โดยมีนายบรรเทิง มหาวงค์ ผู้ใหญ่บ้านทรายทอง พร้อมด้วยผู้ช่วยฯ ผรส. และกลุ่มสตรีฯ ร่วมเตรียมความพร้อมในโครงการดังกล่าว
ณ บ้านทรายทอง หมู่ 5 ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

CHANGE FOR GOOD : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล

#CDDSWL
#โคกหนองนาโมเดล
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#11ปี บึงกาฬ
#OTOP
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs

(Visited 9 times, 1 visits today)