ถ่ายทำวิดีทัศน์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพประชาชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565

เข้าชม 3 ครั้ง

ถ่ายทำวิดีทัศน์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพประชาชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.

นายวัฒนา ศรีวิรัช พัฒนาการอำเภอศรีวิไล มอบหมายให้ นายศิวพงศ์ เนาวพันธุ์กุล และ นายสิทธิเดช ทองอุ่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล ลงพื้นที่ติดตามและดำเนินการถ่ายทำวิดิทัศน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการติดตามและประเมินผล ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพประชาชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

ณ บ้านทรายทอง หมู่5 ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

CHANGE FOR GOOD : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล

#CDDSWL
#โคกหนองนาโมเดล
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#11ปี บึงกาฬ
#OTOP
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs

(Visited 3 times, 1 visits today)