โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร “ศิลปะการจับผ้าประดับ”

เข้าชม 12 ครั้ง

🏘️🌤️สพอ.ศรีวิไล : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร “ศิลปะการจับผ้าประดับ”🎀

🗓️วันที่ 29 มิถุนายน 2565
🕡เวลา 09.30 น.

🤓นายวัฒนา ศรีวิรัช พัฒนาการอำเภอศรีวิไล มอบหมายให้ นายสิทธิเดช ทองอุ่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร “ศิลปะการจับผ้าประดับ” โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีวิไล

🙂โดยมี นายมงคล สุระเสนา ผอ.กศน.อำเภอศรีวิไล เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว

🕌ณ วัดศรีพัฒนา หมู่ 4 ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

CHANGE FOR GOOD : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#11ปี บึงกาฬ
#OTOP
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership

(Visited 12 times, 1 visits today)