ประชาสัมพันธ์ “เล่าขานงานพัฒนาชุมชน” ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ

เข้าชม 13 ครั้ง

🏘 ประชาสัมพันธ์ “เล่าขานงานพัฒนาชุมชน” ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ

🕖 วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 09.00 น.

☀️นายวัฒนา ศรีวิรัช พัฒนาการอำเภอศรีวิไล มอบหมายให้ นายศิวพงศ์ เนาวพันธุ์กุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล ร่วมจัดรายการประชาสัมพันธ์ “เล่าขานงานพัฒนาชุมชน” โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ (สวท.บึงกาฬ FM 104.25 MHZ)

📣 ซึ่งในวันนี้ มีประเด็นการนำเสนอประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล ดังนี้
– เรื่องราว เล่าสู่กันฟัง “บทบาทของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน” (ผู้นำอช.)
– ครัวเรือนที่ดำเนินโครงการโคกหนองนา (ก่อนทำ/ระหว่างทำ/แผนในอนาคต) โดย นายชวน ปัดสำราญ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

📌ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ (สวท.บึงกาฬ FM 104.25 MHZ)

😷 ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด🦠

CHANGE FOR GOOD : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#11ปี บึงกาฬ
#OTOP
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership

(Visited 13 times, 1 visits today)