สำนักงานพัฒนาชุมชนศรีเทพร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดครั้งที่1/2566

สำนักงานพัฒนาชุมชนศรีเทพร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนศรีเทพร่วมกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ บ้านกุดตาเเร้ว ต.นาสนุ่น

🌺 สำนักงานพัฒนาชุมชนศรีเทพร่วมกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนศรีเทพดำเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้แนวคิด “จะพัฒนาใครเขา ต้องพัฒนาเราก่อน”

📅 วันจันทร์ที่ 26ธันวาคม พ.ศ. 2565 ⏰เวลา 13.00 น. ณ บ้า [...]

อ่านต่อ

🌺 สำนักงานพัฒนาชุมชนศรีเทพประชุมให้ความรู้ การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2566

🌺 สำนักงานพัฒนาชุมชนศรีเทพประชุมให้ความรู้ การบริหารการ [...]

อ่านต่อ

🌺 สำนักงานพัฒนาชุมชนศรีเทพร่วมประชุมการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอด้านการพัฒนากรอบคิดทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร

📅 วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ⏰เวลา 9.00 น. ณ สำนักง [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนศรีเทพร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2566

สำนักงานพัฒนาชุมชนศรีเทพร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริ [...]

อ่านต่อ